Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5118
Title: Інтелектуалізація діяльності підприємств: доцільність, умови, технології
Authors: Кісь, С. Я.
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Кісь, С. Я. Інтелектуалізація діяльності підприємств: доцільність, умови, технології : монографія / С. Я. Кісь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 268 с.
Abstract: Досліджено теоретико-методологічиі аспекти удосконалення господарської діяльності підприємств на засадах інтелектуалізації, зміст яких передбачає обгрунтування доцільності та передумов, а також застосування методів, технологій та моделей, спрямованих на використання людського інтелекту як головного фактора результативного та ефективного господарювання. Персонал, з акцентом на його управлінську частину запропоновано розглядати в якості основи формування рівня інтелектуалізації діяльності підприємства. Автором доведено, що результати господарської діяльності - це наслідок зростання (зниження) частки інтелекту в реалізації бізнес-процесів. Авторський підхід до визначення рівня інтелектуалізації діяльності підприємства, в тому числі за результатами графоаналітичного моделювання дає змогу виявляти необхідність та напрямки застосування заходів, спрямованих на його зростання.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5118
ISBN: 978-966-694-259-6
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3989s.pdf9.8 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.