Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5119
Title: Комплексне використання сировини для виробництва твердого біопалива деревообробними підприємствами: обліково-аналітичний аспект
Authors: Максимів, Ю. В.
Issue Date: 2015
Publisher: Друкарня Фоліант
Citation: Максимів, Ю. В. Комплексне використання сировини для виробництва твердого біопалива деревообробними підприємствами: обліково-аналітичний аспект : монографія / Ю. В. Максимів. - Івано-Франківськ : Друкарня Фоліант, 2015. - 186 с.
Abstract: Монографічне дослідження присвячене розробці теоретичних, методичних і організаційних положень, а також практичних рекомендацій щодо вдосконалення обліку та аналізу комплексного використання деревної сировини для виробництва твердого біопалива як одного з альтернативних джерел енергії. Пропозиції, подані в монографії, спрямовані на забезпечення ефективного управління діяльністю деревообробних підприємств у контексті ресурсозбереження.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5119
ISBN: 978-966-2988-73-4
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6590s.pdf12.36 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.