Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5131
Title: Філософія здібностей у контексті пріоритету духовного над матеріальним
Authors: Гречаний, О. Ф.
Сабадуха, В. О.
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во СНУ ім. В. Даля
Citation: Гречаний, О. Ф. Філософія здібностей у контексті пріоритету духовного над матеріальним : монографія / О. Ф. Гречаний, В. О. Сабадуха. - Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. - 211 с.
Abstract: У монографії досліджено проблему здібностей в контексті пріоритету духовного над матеріальним. В основу покладено ідею чотирьох рівнів розвитку людських здібностей. Робота має міждисциплінарний характер, у ній органічно поєднано дослідження з методології, філософії, психології, педагогіки, нейрофізіології та сформульовано умови розвитку здібностей людини. Обґрунтовано філософсько-методологічні, психологічні й педагогічні основи нової школи.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5131
ISBN: 978-966-590-962-0
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4930.pdf7.5 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.