Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5146
Title: Облікова концепція управління вартістю нематеріальних актів підприємства
Authors: Куцик, П. О.
Дрогобицький, І. М.
Плиса, З. П.
Скоп, Х. І.
Issue Date: 2016
Publisher: Растр-7
Citation: Облікова концепція управління вартістю нематеріальних актів підприємства : монографія / П. О. Куцик, І. М. Дрогобицький, З. П. Плиса, Х. І. Скоп. - Львів : Растр-7, 2016. - 268 c.
Abstract: У монографії обгрунтовано теоретико-методичні положення та розроблено практичні рекомендації з удосконалення бухгалтерського обліку нематеріальних активів. Розкрито економічну природу та сутність нематеріальних активів у контексті інтелектуального капіталу, що дозволило уточнити категоріально- понятійний апарат вітчизняної системи бухгалтерського обліку нематеріальних активів. Виявлено проблемні аспекти облікового відображення нематеріальних активів у межах чинної класифікації та запропоновано методичний підхід до їхнього облікового відображення. Удосконалено методику бухгалтерського обліку витрат на етапі дослідження щодо створення підприємством нематеріального активу власними силами. Запропоновано документальне забезпечення нематеріальних активів на етапах первинного, поточного і підсумкового обліку, а також розширено зміст їхньої облікової політики. Розроблено для сучасних підприємств організаційне забезпечення і адаптовано методики переоцінки нематеріальних активів, для яких існує та не існує активний ринок. Розкрито концепцію управління вартістю нематеріальних активів за використанням технік та прийомів комунікаційного та репутаційного менеджменту.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5146
ISBN: 978-617-7359-42-4
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6612s.pdf13.13 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.