Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5149
Title: Управління запитами в системах документообігу
Authors: Дурняк, Б. В.
Пасєка, М. С.
Майба, Т. М.
Issue Date: 2016
Publisher: Укр. акад. друкарства
Citation: Дурняк, Б. В. Управління запитами в системах документообігу : монографія / Б. В. Дурняк, М. С. Пасєка, Т. М. Майба. - Львів : Укр. акад. друкарства, 2016. - 192 с.
Abstract: У монографії розроблено нові методи вирішення задач прискорення запитів у базах даних і систем документообігу для прийняття рішень в соціоорієнтованих структурах. Запропоновано методику пошуку на основі нечітких мір для скорочення часу вибірки у великих і надвеликих базах даних. Удосконалено методи побудови автоматизованих інтегрованих мультимедійних комплексів для відображення динамічних ситуацій в об'єктах соціокомунальної структури.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5149
ISBN: 978-966-322-419-0
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6665s.pdf3.6 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.