Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/519
Title: Зменшення методичної похибки при вимірюванні температури візуальними пірометрами випромінювання
Authors: Гриневич, Б. Ю.
Засименко, В. М.
Столярчук, П. Г.
Issue Date: 2000
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Зменшення методичної похибки при вимірюванні температури візуальними пірометрами випромінювання / Б. Ю. Гриневич, В. М. Засименко, П. Г. Столярчук // Методи та прилади контролю якості. - 2000. - № 6. - С. 80-86.
Abstract: Проаналізовано візуальний метод контролю за температурою з використанням візуальних пірометрів у видимій та ближній до інфрачервоної областей спектра. На основі використання уточнених коефіцієнтів закону Планка проведені розрахунки ефективних довжин хвиль з врахуванням розкидів фільтрів та кривої видимості в діапазоні вимірювання 400-6000 °C для візуальних пірометрів ви¬промінювання. Приведені похибки апостеорних поправок на випромінювальну здатність, викликаних розкидами ефективних довжин хвиль. Зроблений висновок доцільності апріорного введення вказаних поправок для візуальних пірометрів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/519
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 2000 - № 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2302p.pdf207.61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.