Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5293
Title: Актуальність використання ВЕС у невеликих населених пунктах на території Карпатського регіону
Authors: Мацалик, І. М.
Keywords: вітрова електростанція
Карпатський регіон
енергопостачання
нетрадиційні джерела енергії
екологія
екологічна безпека
ветровая электростанция
Карпатский регион
энергопоставка
нетрадиционные источники энергии
экология
экологическая безопасность
Issue Date: 2017
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Актуальність використання ВЕС у невеликих населених пунктах на території Карпатського регіону / І. М. Мацалик // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2017. - № 1.
Abstract: Дослідження присвячене актуальності використання відновлюваних джерел енергії на території Карпатського регіону. В роботі розглянуті всі необхідні умови для будівництва вітроелектростанцій. Проведено аналіз щодо вибору досконалої території для генерації вітрової енергії завдяки сприятливим вітровим умовам та обмеженому впливу на навколишнє середовище. Підібрано вітрові електричні установки таких потужностей, що найбільш доцільно використовувати в даному регіоні.
Исследование посвящено актуальности использования возобновляемых источников энергии на территории Карпатского региона. В работе рассмотрены все необходимые условия для строительства ветроэлектростанций. Проведен анализ по выбору совершенной территории для генерации ветровой энергии благодаря оптимальным ветровым условиям и ограниченному воздействию на окружающую среду. Подобраны ветровые электрические установки таких мощностей, которые наиболее эффективно использовать в данном регионе.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5293
Appears in Collections:Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2017. - №1 (15)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5786p.pdf832.16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.