Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5369
Title: Рухомошарнірний привод двоплечового балансирного верстата-качалки
Authors: Воробйов, М. С.
Воробйов, М. В.
Issue Date: 2016
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 114363 С2 Україна, МПК F04B 47/02, F04B 47/14, E21B 43/00. Рухомошарнірний привод двоплечового балансирного верстата-качалки / Воробйов М. С., Воробйов М. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № а 2015 10243 ; заявлено 20.10.15 ; опубл. 10.06.16, Бюл. № 11. – 5 с.
Abstract: Рухомошарнірний привод двоплечого балансирного верстата-качалки з балансирним зрівноважуванням містить двигун з трансмісією, чотиришарнірний механізм, зрівноважуючий вантаж і стояк. Для зменшення габаритів та більш повного зрівноважування чотиришарнірний механізм виконаний з повнообертовою ланкою, не приєднаною до стояка, двигун з трансмісією розміщений на небалансирному коромислі з можливістю взаємодії з повнообертовою ланкою, а опозитно до них - противага, на передньому плечі балансира додатково встановлена противага, його хвіст має дугову головку для кріплення зрівноважуючого вантажу, який виконаний з можливістю зміни ваги, за допомогою гнучкого елемента всередині П-подібного розгалуження, гілками якого балансир шарнірно приєднаний до повнообертової ланки.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5369
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
114363.pdf280.77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.