Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5370
Title: Спосіб вимірювання міжфазного натягу на межі розділу двох нерозчинних одна в одній рідин різної густини методом обертової краплі і пристрій для його реалізації
Authors: Кісіль, І. С.
Кучірка, Ю. М.
Барна, О. Б.
Issue Date: 2016
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 114243 С2 Україна, МПК G01N 13/02, C09K 8/58. Спосіб вимірювання міжфазного натягу на межі розділу двох нерозчинних одна в одній рідин різної густини методом обертової краплі і пристрій для його реалізації / Кисіль І. С., Кучірка Ю. М., Барна О. Б. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № а 2015 11107 ; заявлено 12.11.15 ; опубл. 10.06.16, Бюл. № 11. – 9 с.
Abstract: Винахід належить до галузі вимірювальної техніки. Спосіб вимірювання міжфазного натягу на межі розділу двох нерозчинних одна в одній рідин різної густини методом обертової краплі за допомогою пристрою для його реалізації здійснюють вимірюванням довжини обертової краплі заданого об'єму, кутової швидкості її обертання, розрахунку і забезпечення відповідного співвідношення між довжиною обертової краплі і заданим об'єктом краплі знаходиться у діапазоні 24-120, яке контролюється і забезпечується електронно-обчислювальним блоком, в якому є відповідне програмне забезпечення для розрахунку міжфазного натягу. Винахід забезпечує процес вимірювання міжфазного натягу на межі розділу двох рідин методом обертової краплі при низьких кутових швидкостях обертання краплі до утворення в центральній частині краплі строго циліндричної ділянки.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5370
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
114243.pdf429.53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.