Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5373
Title: Пристрій для контролю забруднення повітря твердими частинками
Authors: Михайлюк, Ю. Д.
Issue Date: 2015
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. на корис. модель 96170 U Україна, МПК G01N 21/94. Пристрій для контролю забруднення повітря твердими частинками / Михайлюк Ю. Д. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2014 03112 ; заявлено 27.03.14 ; опубл. 26.01.15, Бюл. № 2. – 4 с.
Abstract: Прилад для контролю забруднення повітря твердими частинками містить дозатор повітря, ємність з рідиною, стабілізатор джерела світла та додатково містить фотоприймач та реєструючий пристрій. Порцію контрольованого повітря пропускають через рідину, а густину твердих частинок в рідині визначають фотометричним методом.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5373
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
96170.pdf175.92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.