Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5374
Title: Спосіб первинного розкриття продуктивних пластів з низьким пластовим тиском
Authors: Оринчак, М. І.
Чудик, І. І.
Бейзик, О. С.
Кирчей, О. І.
Issue Date: 2015
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. на корис. модель 102206 U Україна, МПК E21B 43/00, C09K 8/02. Спосіб первинного розкриття продуктивних пластів з низьким пластовим тиском / Оринчак М. І., Чудик І. І., Бейзик О. С., Кирчей О. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2015 02603 ; заявлено 23.03.15 ; опубл. 26.10.15, Бюл. № 20. – 3 с.
Abstract: Спосіб первинного розкриття продуктивних горизонтів з низькими пластовими тисками здійснюють звичайним способом буріння. На стінки свердловини поверх фільтраційної кірки наносять герметизуючу речовину з нульовою проникністю, що забезпечує збереження первинної проникності і властивостей розбурюваних порід.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5374
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
102206.pdf141.77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.