Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5375
Title: Трубний фрез
Authors: Оринчак, М. І.
Чудик, І. І.
Кирчей, О. І.
Бейзик, О. С.
Issue Date: 2015
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. на корис. модель 102207 U Україна, МПК E21B 43/00, E21C 27/24. Трубний фрез / Оринчак М. І., Чудик І. І., Кирчей О. І., Бейзик О. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2015 02605 ; заявлено 23.03.15 ; опубл. 26.10.15, Бюл. № 20. – 4 с.
Abstract: Трубний фрез складається з корпусу та центрального каналу. Всередині корпусу розміщені внутрішні канали для підведення бурового розчину, а ззовні - центруючі планки, між якими виходить буровий розчин з вибуреною породою на устя свердловини.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5375
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
102207.pdf180.92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.