Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5376
Title: Пристрій для поінтервального промивання затрубного простору
Authors: Оринчак, М. І.
Оринчак, М. М.
Чудик, І. І.
Кирчей, О. І.
Бейзик, О. С.
Issue Date: 2015
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. на корис. модель 102208 U Україна, МПК E21B 21/00. Пристрій для поінтервального промивання затрубного простору / Оринчак М. І., Оринчак М. М., Чудик І. І., Кирчей О. І., Бейзик О. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2015 02607 ; заявлено 23.03.15 ; опубл. 26.10.15, Бюл. № 20. – 4 с.
Abstract: Пристрій для поінтервального промивання затрубного простору складається з корпусу, промивних отворів, циліндричної втулки, пружини, кулі. Куля виготовлена із важкого металу, наприклад чавуну, а промивні отвори спрямовані вверх і з'єднані з промивними каналами на корпусі для виходу бурового розчину.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5376
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
102208.pdf195.29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.