Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5377
Title: Спосіб виготовлення відновлюваної циліндрової втулки поршневого насоса
Authors: Концур, І. Ф.
Лях, М. М.
Артим, В. І.
Яценко, Т. В.
Issue Date: 2015
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. на корис. модель 102291 U Україна, МПК F04B 53/00, B21D 53/10. Спосіб виготовлення відновлюваної циліндрової втулки поршневого насоса / Концур І. Ф., Лях М. М., Артим В. І., Яценко Т. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2015 03634 ; заявлено 17.04.15 ; опубл. 26.10.15, Бюл. № 20. – 7 с.
Abstract: Спосіб виготовлення відновлюваної циліндрової втулки поршневого насоса полягає в тому, що втулка виготовлена з двох частин, обойми і гільзи, з пластичного матеріалу, спряжених між собою з натягом контактуючими поверхнями. Гільза є змінною і контактуючі поверхні між обоймою і гільзою є гладкими, для можливості відновлення втулки як матеріал гільзи використовують чавун, наприклад марки ЧХ28Д2, а як матеріал обойми, товщина стінки якої є сталою, - наприклад, сталь 60, і для отримання необхідного натягу спряжених між собою обойми і гільзи, який визначають за формулою і знаходиться в межах 54-73мкм для втулок з внутрішнім діаметром 120-180 мм, а зусилля процесу запресування для забезпечення гарантованого натягу визначають за формулою , та повинно знаходитись в межах 103,7-139,1 кН, при нагріванні обойми 170-194 °C протягом 0,25-0,3 год.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5377
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
102291.pdf361.02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.