Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/541
Title: Відтворення деформованої поверхні в зоні дефекту за відомими переміщеннями дискретної множини точок
Authors: Заміховський, Л. М.
Олійник, А. П.
Гураль, І. М.
Сенчак, А. З.
Issue Date: 2001
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Відтворення деформованої поверхні в зоні дефекту за відомими переміщеннями дискретної множини точок / Л. М. Заміховський, А. П. Олійник, І. М. Гураль, А. З. Сенчак // Методи та прилади контролю якості. - 2001. - № 7. - С. 22-23.
Abstract: Представлено спосіб відтворення фрагментів поверхонь трубопроводів та інших об'єктів в зоні дефектів, що виникають в процесі їх експлуатації, який базується на інтерполяції кубічними сплайнами. Одновимірна інтерполяційна процедура дозволяє параметризувати фрагмент двовимірної поверхні, оцінити величину механічних напружень, що виникають внаслідок такої деформації, проаналізовано одержані числові результати.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/541
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 2001 - №7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2318p.pdf368.29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.