Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5451
Title: Інформаційно-вимірювальна техніка
Authors: Локотош, Л. М.
Жолобко, Л. А.
Issue Date: 2017
Publisher: НТБ ІФНТУНГ
Citation: Інформаційно-вимірювальна техніка : (на допомогу навч. процесу та наук. дослідженням) : бібліогр. рек. список / [уклад. Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко]; Наук.-техн. б-ка. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 32 с.
Abstract: Бібліографічний рекомендаційний список охоплює документальні джерела з фондів науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ, що експонувалися на книжково-інформаційній виставці в рамках Дня кафедри інформаційно-вимірювальна техніка. У списку представлені наукові праці викладачів кафедри та матеріали на допомогу навчальному процесу та науково-дослідній роботі за 2007-2017 роки. Бібліографічне видання розраховане на професорсько-викладацький склад, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів і спеціалістів відповідного профілю.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5451
Appears in Collections:Бібліографічні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
chehovskivt.pdf457.24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.