Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5462
Title: Застосування зоологічної діагностики для оцінювання стану чорноземних ґрунтів на території газонафтових родовищ
Authors: Журавель, М. Ю.
Леженіна, І. П.
Полчанінова, Н. Ю.
Яременко, В. В.
Keywords: бурові майданчики
рекультивація ґрунтів
мезофауна
дощові черви
енхитреїди
ковалики
drilling sites
soil reclamation
mesofauna
earthworms
enchytreids
click beetles
Issue Date: 2017
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Застосування зоологічної діагностики для оцінювання стану чорноземних ґрунтів на території газонафтових родовищ/ М. Ю. Журавель, І. П. Леженіна, Н. Ю. Полчанінова, В. В. Яременко// Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2017. - № 2. - С. 44-51.
Abstract: У роботі розглянуто видовий і кількісний склад ґрунтових безхребетних (мезофауна) на рекультивованих бурових майданчиках нафтогазових свердловин у Полтавській області. Встановлено, що у процесі будівництва бурового майданчика відбувається майже повне знищення ґрунтових безхребетних. Першими заселяють рекультивовані ґрунти личинки комах-фітофагів, потім з’являються черви-енхитреїди, а розселення дощових червив відбувається найповільніше. Біорізноманіття та щільність безхребетних у ґрунті зростають поступово і сягають фонових значень лише після восьмого року рекультивації. Малощетинкові черви Lumbricidae та Enchytraeidae, а також личинки жуків-коваликів (Elateridae) рекомендовані як індикатори під час моніторингу рекультивованих земель.
Species and quantitative composition of soil invertebrates (mesofauna) at reclaimed drilling sites of the oil and gas wells in the Poltava Region is considered. It was established that the soil invertebrates had been almost eradicated during the process of the well site construction. The larvae of phytophagous insects were the first to colonize the reclaimed soil. Then, the enchytreid worms appeared, andthe earthwormsspread most slowly. The invertebrate biodiversity and density in the soil increasedgradually and reached the level of control plots only after the eighth year of reclamation. Oligocheta worms Lumbricidae and Enchytraeidae, as well as click beetle larvae (Elateridae), are recommended as indicators for the land reclamation monitoring.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5462
Appears in Collections:Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2017. - №2 (16)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ebzr_216-2017_1-44-51.pdf628.61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.