Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5535
Title: Логістична концепція виробничо-промислового підприємства
Other Titles: Logistic concept at the production-industrial enterprise
Authors: Перевозова, І. В.
Сакун, А. Ж.
Keywords: виробничо-промислове підприємство
конкурентоспроможність
контролінг
концепція
логістика
матеріальний потік
Issue Date: 2017
Citation: Перевозова, І. В. Логістична концепція виробничо-промислового підприємства / І. В. Перевозова, А. Ж. Сакун // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». - Випуск 14. Ч. 2. – Ужгород, 2017 - 196 с. - с. 58-64.
Abstract: Стаття присвячена питанню сутнісного контурування логістичної концепції виробничо-промислового підприємства. Акцентовано увагу на тому, що більшість українських виробничо-промислових підприємств на сучасно- му етапі діяльності позбавлена розуміння та стратегічного бачення керування логістичними процесами та не приділяє достатньої уваги оптимізації та вдосконаленню цих процесів. Відповідно, розробка й реалізація ресурсної стратегії таких підприємств з урахуванням мінливості умов ринкового середовища та специфіки руху матеріального потоку від первинного джерела сировини через виробничі ланки до кінцевого споживача доцільно проводити у співвідношенні зі стратегією збуту на основі наявного базового підґрунтя, а саме логістичних концепцій.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5535
Appears in Collections:Статті та тези науковців ІФНТУНГ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6232p.pdf689.28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.