Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/557
Title: Комп'ютерне розв'язування задач, математичною основою яких є рівняння Лапласа або Пуассона
Authors: Сеничак, В. М.
Чернов, Б. О.
Лавинюкова, Т. Г.
Issue Date: 2001
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Комп'ютерне розв'язування задач, математичною основою яких є рівняння Лапласа або Пуассона / В. М. Сеничак, Б. О. Чернов, Т. Г. Лавинюкова // Методи та прилади контролю якості. - 2001. - № 7. - С. 71-74.
Abstract: Подані окремі результати розробленої сучасної комп'ютерної технології дослідження напружено-деформованого стану пружних стержнів довільного перерізу, а також обговорюється можливість поширення новітніх технологій на широкий клас задач-аналогів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/557
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 2001 - №7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2329p.pdf376.62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.