Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5577
Title: Дослідження залежності похибки прогнозування температури від кількості шарів нейронної мережі
Authors: Лопатко, О. О.
Микитин, І. П.
Issue Date: 2017
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Лопатко, О. О. Дослідження залежності похибки прогнозування температури від кількості шарів нейронної мережі / О. О. Лопатко, І. П. Микитин // Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання : зб. матеріалів доп. 8-ої наук.-техн. конф. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - С. 86-88.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5577
Appears in Collections:Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазового обладнання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6166p.pdf580.62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.