Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/563
Title: Теоретико-методологічні основи формування і реалізації пріоритетів регіональної кластерної політики
Authors: Ржепішевська, В. В.
Христенко, О. В.
Keywords: кластер
кластерна політика
регіон
конкурентоспроможність
проект
ризик
cluster
cluster policy
region
competitiveness
project
risk
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Ржепішевська, В. В. Теоретико-методологічні основи формування і реалізації пріоритетів регіональної кластерної політики / В. В. Ржепішевська, О. В. Христенко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2015. - № 1. - С. 105-110.
Abstract: У статті розглядається місце кластерної політики у регіональному розвитку, її мета та пріоритетні напрями. Визначаються основні завдання підтримки коопераційних проектів у рамках сприяння діяльності кластерних об'єднань. Пропонуються напрями надання методичної, інформаційно-консультаційної, освітньої підтримки кластерної політики регіону, а також дії, спрямовані на попередження ризиків її неефективної реалізації.
The role of the cluster policy in the regional development, its purpose and priorities are discussed in the paper. The key objectives to support cooperative projects under the promotion of cluster associations are defined. The directions providing guidance, information and counseling, educational support cluster policy in the region are offered, as well as actions aimed at preventing risks of ineffective implementation are proposed by authors.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/563
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2015 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5101p.pdf765.69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.