Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/581
Title: Дослідження впливу зміни рівня замкової рідини в дзвонових установках задання об'єму газу на їх точність
Authors: Пістун, Є. П.
Бродин, Ю. І.
Issue Date: 2001
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Дослідження впливу зміни рівня замкової рідини в дзвонових установках задання об'єму газу на їх точність / Є. П. Пістун, Ю. І. Бродин // Методи та прилади контролю якості. - 2001. - № 7. - С. 125-127.
Abstract: Проаналізована поведінка замкової рідини під час роботи дзвонової установки задання об'єму газу. Отримано математичні залежності для опису зміни рівня цієї рідини при зануренні дзвону у гідрозамок її витиснювача та рівняння для визначення додаткової похибки, обумовленої такою зміною рівня замкової рідини. Запропоновано нову вдосконалену конструкцію витиснювача дзвонового мірника та подано результати впровадження оснащеної таким витиснювачем взірцевої дзвонової установки задання об'єму ВДДУ-0,028.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/581
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 2001 - №7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2344p.pdf937.23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.