Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/586
Title: Фізичне моделювання гідродинамічних процесів руху двофазових потоків в системах обліку витрати газу
Authors: Райтер, П. М.
Кісіль, І. С.
Стовбенко, О. Б.
Issue Date: 2001
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Фізичне моделювання гідродинамічних процесів руху двофазових потоків в системах обліку витрати газу / П. М. Райтер, І. С. Кісіль, О. Б. Стовбенко // Методи та прилади контролю якості. - 2001. - № 7. - С. 137-141.
Abstract: Ефективність експериментального дослідження процесу руху газорідинних сумішей у трубах багато в чому залежить від вибору методики постановки й обробки самого експерименту, а також від конструкції дослідного стенду. Ряд властивостей газорідинних потоків у різній формі проявляються в залежності від конструктивного виконання гідравлічного контуру експериментальної установки. Тому для отримання надійних експериментальних даних необхідно виключити подібні впливи.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/586
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 2001 - №7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2349p.pdf330.17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.