Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/608
Title: Гідродинамічні вимірювальні перетворювачі реологічних параметрів поліграфічних матеріалів
Authors: Пістун, Є. П.
Крих, А. Б.
Близняк, Т. В.
Issue Date: 2002
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Гідродинамічні вимірювальні перетворювачі реологічних параметрів поліграфічних матеріалів / Є. П. Пістун, А. Б. Крих, Т. В. Близняк // Методи та прилади контролю якості. - 2002. - № 8. - С. 62-65.
Abstract: Обгрунтовано необхідність вимірювання реологічних параметрів друкарських фарб та матеріалів в широкому діапазоні швикостей зсуву. Розглянуто принципи побудови гідродинамічних вимірювальних перетворювачів цих параметрів. Наведено приклад визначення реологічних параметрів друкарської фарби за експериментальними значеннями вихідних сигналів вимірювальних перетворювачів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/608
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 2002 - №8

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2215p.pdf544.59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.