Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6251
Title: Адаптивний зрівноважувальний пристрій двоплечого балансирного верстата-качалки
Authors: Воробйов, М. С.
Івасюк, М. П.
Воробйов, М. В.
Issue Date: 2013
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 104523 C2 Україна, МПК F04B 47/02, F04B 47/14, F04B 49/00. Адаптивний зрівноважувальний пристрій двоплечого балансирного верстата-качалки / Воробйов М. С., Івасюк М. П., Воробйов М. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № а 2012 12698 ; заявлено 07.11.12 ; опубл. 25.06.13, Бюл. № 13. – 5 с. : іл.
Abstract: Адаптивний зрівноважувальний пристрій двоплечого балансирного верстата-качалки належить до нафтопромислових машин. Вдосконалення досягнуто за рахунок того, що фіксовані противаги розміщені на головці балансира та на вільному плечі кривошипа за умови забезпечення статичної рівноваги чотиришарнірного механізму, додатково введені натискний, супроводжуючі та напрямні ролики, рухома противага, штовхач, пружина стиску та катаракт з можливістю взаємодії з елементами верстата-качалки. Гнучкий елемент підвіски колони штанг з'єднаний з натискним роликом двома супроводжуючими роликами, опори обертання яких нерухомо закріплені на головці балансира, та двома напрямними роликами з опорами обертання, нерухомо й опозитно закріпленими на стоякові. На балансирі виконані радіальні напрямні, у хвостовій частині яких встановлена рухома противага, до однієї з торцевих частин якої нерухомо закріплений штовхач з шарнірно приєднаним до нього натискним роликом, а до другої - шток катаракта. Рухома противага опирається на один з торців пружини стиску. Корпус катаракта жорстко закріплений на кінці хвоста балансира з можливістю взаємодії з другим торцем пружини стиску. Це дозволяє зрівноважити як сили інерції ланок механізму, так і змінні сили, які діють на колону штанг, і здемпфувати коливання верстата-качалки.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6251
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
104523.pdf218.74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.