Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6253
Title: Пристрій для визначення коефіцієнта тертя спокою
Authors: Бурда, М. Й.
Криль, А. О.
Бурда, Ю. М.
Issue Date: 2014
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 106912 C2 Україна, МПК G01N 3/56. Пристрій для визначення коефіцієнта тертя спокою / Бурда М. Й., Криль А. О., Бурда Ю. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № а 2012 13664 ; заявлено 29.11.12 ; опубл. 10.06.14, Бюл. № 11. – 6 с. : іл.
Abstract: Винахід належить до галузі дослідження матеріалів на тертя і може бути використаний в машинобудуванні для визначення фрикційних характеристик робочих поверхонь. Пристрій, який містить основу, поступальну пару, напрямна якої закріплена на основі, а повзун служить утримувачем плоского зразка, кронштейн із жорстко закріпленим на ньому приводом лінійного переміщення повзуна у вигляді мікрометричного гвинта, вертикальну стійку із горизонтальною балкою, на якій встановлено у горизонтальній площині верхню траверсу, до якої, за допомогою двох гнучких зв'язків, закріплено нижню траверсу, посередині якої встановлено вимірювальний щуп із утримувачем сферичного контрзразка, та засіб для створення нормального навантаження між робочими поверхнями зразка та контрзразка, згідно з винаходом, новим є те, що додатково містить платформу та шарнір, який з'єднує її із повзуном, причому вісь шарніра перпендикулярна до площини, що проходить через вектори напряму переміщення між зразком і контрзразком та дії нормального навантаження, крім того пристрій містить кулачковий механізм, кулачок якого закріплений на боковій поверхні платформи, а штовхач - на боковій поверхні напрямної. Винахід дозволяє збільшити точність та достовірність даних отриманих в результаті досліджень.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6253
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
106912.pdf290.93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.