Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6254
Title: Спосіб зміцнення поверхні сталевої деталі
Authors: Бурда, М. Й.
Бурда, Ю. М.
Issue Date: 2013
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 107250 C2 Україна, МПК C23C 8/22, C23C 8/46, C23C 8/66, C23C 8/00. Спосіб зміцнення поверхні сталевої деталі / Бурда М. Й., Бурда Ю. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № а 2013 02675 ; заявлено 04.03.13 ; опубл. 10.09.13, Бюл. № 17. – 6 с. : іл.
Abstract: Винахід належить до галузі чорної металургії, а саме - до способу зміцнення поверхні сталевої деталі. Спосіб зміцнення поверхні сталевої деталі полягає у тому, що на ній у шаховому порядку виконують глухі отвори і піддають її цементації, при цьому відстань між отворами рівна подвоєній глибині цементованого шару, додатково разом з робочою поверхнею цементації піддають циліндричні штифти, причому деталь і штифти виготовляють з однакового матеріалу, після чого їх встановлюють з натягом у глухі отвори, поверхню вказаної деталі піддають завершальній обробці - шліфуванню, а всю деталь - гартуванню з наступним відпуском. Винахід забезпечує підвищення зносостійкості поверхні деталі, через зменшення втомного викришування гострих кромок шляхом обмеження впливу концентраторів напружень та збільшення рівномірності розподілу питомих навантажень у парі тертя з контртіла та цієї деталі.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6254
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107250.pdf213.66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.