Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6255
Title: Електромагнітний гідронасос кочення
Authors: Воробйов, М. С.
Прокопенко, Д. П.
Issue Date: 2014
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 108050 С2 Україна, МПК F16H 39/00, F04C 2/04, H01F 7/06. Електромагнітний гідронасос кочення / Воробйов М. С., Прокопенко Д. П. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № а 2014 02208 ; заявлено 05.03.14 ; опубл. 26.05.14, Бюл. № 10. – 5 с. : іл.
Abstract: Електромагнітний гідронасос кочення містить витискувачі, корпус з торцевою кришкою та циліндричною внутрішньою поверхнею, торцевими всмоктувальними та нагнітальними вікнами, нерухомою віссю та привід. Для підвищення продуктивності та зменшення опору руху елементи витискувача виконані роликами і розділених пружною нескінченною стрічкою з можливістю взаємодіяти коченням: розподільним роликом по осі корпуса, а робочим - по внутрішній його поверхні разом зі стрічкою. Для удосконалення конструкції один з робочих роликів виготовлений з феромагнітного матеріалу, а розподільні та стрічка - з діелектричного матеріалу з наданням можливості взаємодії феромагнітного ролика з електромагнітним приводом, що дозволяє передати рух елементам витискувача в замкнутий об'єм і тим самим відмовитися від застосування ущільнень. Виготовлення трьох розподільних та робочих роликів з діаметром в три рази меншими за внутрішній діаметр корпусу дозволяє раціонально розмістити елементи витискувача, а також дезаксіальну вісь. Для уникнення переливу рідини з порожнини нагнітання в порожнину всмоктування і навпаки всмоктувальні та нагнітальні вікна виконані з перемичками як для робочих, так і для розподільних роликів з перемичкою довжиною у 2 рази меншою за найбільшу дугову відстань між роликами.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6255
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
108050.pdf193.63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.