Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6261
Title: Пристрій для очищення свердловинного інструмента
Authors: Іващенко, В. Т.
Шкіца, Л. Є.
Яцишин, Т. М.
Лях, М. М.
Issue Date: 2014
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 108717 С2 Україна, МПК E21B 37/02, B08B 9/023. Пристрій для очищення свердловинного інструмента / Іващенко В. Т., Шкіца Л. Є., Яцишин Т. М., Лях М. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № а 2014 06008 ; заявлено 02.06.14 ; опубл. 27.10.14, Бюл. № 20. – 5 с. : іл.
Abstract: Пристрій для очищення свердловинного інструмента містить корпус, всередині якого розміщені очищувальні елементи у вигляді еластичних кілець, що охоплюють трубу і очищують з її поверхні флюїд в процесі підйому із свердловини. Корпус виконаний із двох сегментів, з'єднаних між собою шарнірно, внутрішня поверхня яких ізольована кожухом із немагнітного матеріалу, всередині якого розміщена магнітна система, яка виконана з магнітних блоків, розділених з торців магнітопроводами і орієнтованих один до одного одноіменними полюсами. Порожнина, яка утворена магнітними блоками, і ємність, що розміщена над порожниною, заповнені магнітною рідиною з вмістом нейтралізуючої речовини. Для забезпечення очищення поверхні від магнітної рідини встановлені скребки, очисні елементи яких виконані з пружних металевих дротів, розміщених рядами по висоті і радіально спрямованих до центру.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6261
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
108717.pdf219.37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.