Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6263
Title: Свердловинний ежектор
Authors: Паневник, О. В.
Дубей, О. Я.
Яремко, І. Я.
Лях, М. М.
Issue Date: 2015
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 109987 С2 Україна, МПК E21B 43/12, F04B 47/02, F04F 5/24. Свердловинний ежектор / Паневник О. В., Дубей О. Я., Яремко І. Я., Лях М. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № а 2014 07902 ; заявлено 14.07.14 ; опубл. 10.03.15, Бюл. № 5. – 6 с. : іл.
Abstract: Свердловинний ежектор застосовується при видобуванні нафти штанговими глибинними насосами. Свердловинний ежектор містить корпус, робоче сопло, приймальну камеру, камеру змішування, дифузор і зворотний клапан. Вісь штанги суміщена з віссю ежектора. Робоче сопло, приймальна камера, камера змішування і дифузор мають кільцеве розташування відносно до штанги і встановлені всередині трубки приймальної та змішувальної камер. Під робочим соплом розміщенні ущільнююча манжета та центратор з напрямними елементами. Відбір газу ежектором із затрубного простору зменшує густину газорідинної суміші, полегшує її підйом на поверхню, забезпечує підтримання динамічного рівня свердловини.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6263
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109987.pdf247.04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.