Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6265
Title: Пристрій для дослідження матеріалів на газоабразивне зношування
Authors: Бурда, М. Й.
Криль, А. О.
Бурда, Ю. М.
Issue Date: 2015
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 111132 C2 Україна, МПК G01N 3/56, G01N 19/06. Пристрій для дослідження матеріалів на газоабразивне зношування / Бурда М. Й., Криль А. О., Бурда Ю. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № а 2015 05240 ; заявлено 28.05.15 ; опубл. 10.12.15, Бюл. № 23. – 6 с. : іл.
Abstract: Винахід належить до області машинобудування, а саме до випробовувань матеріалів на газоабразивне зношування, зокрема для визначення зносостійкості матеріалів та покриттів. Пристрій для дослідження матеріалів на газоабразивне зношування містить корпус, ротор з радіальними каналами, привід обертання ротора, утримувачі зразків, встановлені у корпусі і розміщені симетрично відносно ротора, бункер для подачі абразиву в канали ротора. Кожен із утримувачів зразків додатково містить засіб для забезпечення коливальних рухів утримувачів зразків відносно осей, що знаходяться в площині максимальної густини абразивного потоку перпендикулярно до вектора найбільш ймовірної швидкості абразивного потоку, засіб для забезпечення коливальних рухів утримувачів зразків складається із кривошипно-повзунного і кулачкового механізмів та приводу обертання кулачка кулачкового механізму, причому кривошип кривошипно-повзунного механізму встановлений із тильної сторони утримувача зразка і шарнірно з'єднаний із шатуном, другий кінець якого шарнірно з'єднаний із стрижнем- повзуном, встановленим у напрямній втулці з можливістю зворотно-поступального переміщення відносно неї, напрямна втулка нерухомо закріплена у корпусі пристрою, сам стрижень-повзун другим кінцем взаємодіє із кулачком кулачкового механізму, привід якого разом із самим кулачковим механізмом розміщені ззовні корпусу пристрою, крім того на стрижні-повзуні всередині корпусу встановлений захисний екран, а з іншої сторони - циліндрична пружина, зусилля якої забезпечує силове замикання між стрижнем-повзуном та кулачком. Технічний результат полягає у визначенні зносостійкості матеріалів та покриттів у заданому діапазоні кутів атаки.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6265
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
111132.pdf250.55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.