Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6266
Title: Пневмокамерне двоступеневе стрічково-колодкове гальмо
Authors: Вольченко, О. І.
Вольченко, Д. О.
Журавльов, Д. Ю.
Возний, А. В.
Стадник, О. Б.
Issue Date: 2015
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 112900 C2 Україна, МПК F16D 49/08, F16D 49/10, F16D 49/12, B66D 5/02, B66D 5/08, B66D 5/10. Пневмокамерне двоступеневе стрічково-колодкове гальмо / Вольченко О. І., Вольченко Д. О., Журавльов Д. Ю., Возний А. В., Стадник О. Б. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № а 2015 00336 ; заявлено 16.01.15 ; опубл. 10.06.15, Бюл. № 11. – 7 с. : іл.
Abstract: Винахід належить до машинобудування і може бути використаний в стрічково-колодкових гальмах бурових лебідок. Заявлене пневмокамерне двоступеневе стрічково-колодкове гальмо містить гальмівний шків та гальмівну стрічку, між якими розміщена торова оболонка гумової пневмокамери з фрикційними накладками, та важіль керування. Гальмо має основні та додаткові фрикційні накладки, які своїми неробочими поверхнями сполучені з внутрішньою та зовнішньою поверхнями торової оболонки гумової пневмокамери, відповідно. Робочі поверхні основних фрикційних накладок насаджені з натягом на робочу поверхню гальмівного шківа завдяки стисненому повітрю в пневмокамері, а товщина фрикційних накладок прямо пропорційна роботі тертя, яка реалізується парами тертя двоступеневого гальма. Гальмо додатково містить знімну реборду, що прикріплена до торця шківа. Винахід полягає у підвищенні ефективності гальма шляхом вирівнювання навантаженості його зовнішніх і внутрішніх фрикційних вузлів і збільшення сумарного гальмівного моменту в процесі гальмування.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6266
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
112900.pdf260.75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.