Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/632
Title: Вплив розтягу (стиску), згину та кручення на роздуття трубопроводу під час випробувань високими тисками
Authors: Білобран, Б. С.
Мельник, Н. Б.
Issue Date: 2002
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Вплив розтягу (стиску), згину та кручення на роздуття трубопроводу під час випробувань високими тисками / Б. С. Білобран, Н. Б. Мельник // Методи та прилади контролю якості. - 2002. - № 9. - С. 32-34.
Abstract: На основі деформаційної теорій пластичності і безмоментної теорії оболонок розроблено аналітично-чисельну методику визначення величини зміни об'єму внутрішньої порожнини тонкостінного трубопроводу за сумісної дії внутрішнього тиску, розтягу (стиску), згину та кручення. Наведено результати числових досліджень для сталі типу 17ГС.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/632
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 2002 - №9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2234p.pdf228.57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.