Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6322
Title: Спосіб термохімічної обробки свердловин
Authors: Дорошенко, В. М.
Столяров, М. А.
Лось, В. М.
Issue Date: 1996
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 8414 А Україна, МПК Е21В 43/27. Спосіб термохімічної обробки свердловин / Дорошенко В. М., Столяров М. А., Маланюк І. Г., Лось В. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 93006636 ; заявлено 03.08.93 ; опубл. 29.03.96, Бюл. № 1. – 2 с.
Abstract: Спосіб термохімічної обробки свердловин, який включає заповнення стовбура свердловини в Інтервалі продуктивного пласта соляною кислотою І подачу в неї гранул магнію, який відрізняється тим, що перед заповненням свердловини кислотою в пласт закачують вуглеводневий розчинник-конденсат або гас.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6322
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8414 А.pdf84.83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.