Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6323
Title: Спосіб відновлення герметичності свердловини
Authors: Дорошенко, В. М.
Касянчук, В. Г.
Столяров, М. А.
Соломчак, Я. В.
Гаркот, В. С.
Issue Date: 1996
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 10469 А Україна, МПК Е21В 33/14. Спосіб відновлення герметичності свердловини / Дорошенко В. М., Касянчук В. Г., Столяров М. А., Соломчак Я. В., Гаркот В. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 93006637 ; заявлено 28.05.93 ; опубл. 25.12.96, Бюл. № 4. – 2 с.
Abstract: Спосіб відновлення герметичності свердловини, яким включає спуск колони труб діаметру, меншого за діаметр свердловини та заповнення міжтрубного простору Ізоляційним матеріалом, який вІдрізняється тим, що по схемі прямої промивки міжтрубний простір заповнюють водним розчином поліз крил аміду, збагаченим солевим відсівом виробництва магнію, І, не припиняючи процесу, при закритому міжтрубному просторі продовжують нагнітання води в пласт.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6323
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10469 A.pdf98.45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.