Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6327
Title: Ультразвуковий інструмент для зміцнення внутрішніх поверхонь
Authors: Чернов, Б. О.
Мандрик, О. М.
Климишин, Я. Д.
Issue Date: 1997
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 15379 А Україна, МПК В24В 1/04. Ультразвуковий інструмент для зміцнення внутрішніх поверхонь / Чернов Б. О., Мандрик О. М., Климишин Я. Д. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 95125422 ; заявлено 22.12.95 ; опубл. 30.06.97, Бюл. № 3. – 3 с. : іл.
Abstract: Ультразвуковий Інструмент для зміцнення внутрішніх поверхонь, що містить криволінійний хвилевід з робочим Інструментом, який відрізняється тим, що хвилевід складається з активної та пасивної частин, які виконані розсіченими по вісьовій лінії з розгорненням на кут, який забезпечує розміщення двох робочих інструментів перпендикулярно до оброблюваної поверхні, та які з'єднані між собою з закріпленням на кінцях обох робочих Інструментів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6327
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15379 A.pdf130.42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.