Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6330
Title: Спосіб одержання міцного зв'язку різнорідних сплавів
Authors: Петрина, Ю. Д.
Артим, В. І.
Боднарчук, О. В.
Issue Date: 1997
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 17702 А Україна, МПК С22С 1/04. Спосіб одержання міцного зв'язку різнорідних сплавів / Петрина Ю. Д., Артим В. І., Боднарчук О. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 95010071 ; заявлено 03.01.95 ; опубл. 31.10.97, Бюл. № 5. – 2 с.
Abstract: Спосіб одержання міцного зв'язку різнорідних сплавів, при якому один з компонентів беруть у вигляді порошку І формують перехідну зону, який відрізняється тим, що у вигляді порошку беруть обидва компоненти, формують перехідну зону з плавним переходом концентрації компонентів від 0 до 100% І від 100% до 0 відповідно, після чого одержаний виріб спікають.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6330
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17702 A.pdf77.55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.