Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6332
Title: Ущільнення гідроциліндра
Authors: Бурда, М. Й.
Гладкий, С. І.
Порайко, Ю. І.
Герасимів, Г. В.
Issue Date: 1997
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 17728 А Україна, МПК F16J 9/00, 15/32. Ущільнення гідроциліндра / Бурда М. Й., Гладкий С. І., Порайко Ю. І., Герасимів Г. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 96103894 ; заявлено 11.10.96 ; опубл. 31.10.97, Бюл. № 5. – 4 с. : іл.
Abstract: Ущільнення гідроциліндру, яке складається з манжети, виконаної у вигляді порожнистого кільця з манжетотримачем, двох опорних кілець, що утворюють поршень І штоку, в якому виконані канали, які з'єднують порожнини манжети з порожнина ми гідроциліндру, яке відрізняється тим, що шток додатково містить двохщілинну злотникову пару з підпружиненим з обох сторін двохпоясковим золотником, причому канали з'єднують порожнини гідроциліндру з відповідними привідними порожнинами золотникової пари, з щілини золотникової пари з порожниною манжети.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6332
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17728 A.pdf174.92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.