Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6334
Title: Спосіб дослідження антифрикційних характеристик матеріалів
Authors: Порайко, Ю. І.
Бурда, М. Й.
Климишин, Я. Д.
Гарасимів, Г. В.
Issue Date: 1997
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 18113 А Україна, МПК G01N 3/56. Спосіб дослідження антифрикційних характеристик матеріалів / Порайко Ю. І., Бурда М. Й., Климишин Я. Д., Гарасимів Г. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 96114399 ; заявлено 25.11.96 ; опубл. 31.10.97, Бюл. № 5. – 3 с. : іл.
Abstract: Спосіб дослідження антифрикційних характеристик матеріалів, який полягає в тому, що формують пару тертя з циліндричного зразка І контрзразка з досліджуваного матеріалу, навантажують П, приводять у відносний зворотньо-обертовий рух за допомогою маятника І фіксують довжину шляху ковзання в napf тертя, по якому визначають коефіцієнт тертя, який відрізняється тим, що робоча поверхня контрзразка виконана у вигляді двох площин, розміщених V-подібно І симетрично до вертикальної осі, зразок виконаний у вигляді циліндра зв'язаного з маятником, а зміна нормального навантаження здійснюється за рахунок зміни кута між цими площинами.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6334
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18113 A.pdf139.59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.