Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6338
Title: Пристрій для очищення вибою свердловини
Authors: Яремійчук, Р. С.
Паневник, О. В.
Твердушко, О. Р.
Issue Date: 1997
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 20118 А Україна, МПК Е21В 31/03, 31/16. Пристрій для очищення вибою свердловини / Яремійчук Р. С., Паневник О. В., Твердушко О. Р. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 94127958 ; заявлено 12.12.94 ; опубл. 25.12.97, Бюл. № 6. – 4 с. : іл.
Abstract: 1. Пристрій для очищення вибою свердловини, який складається з камери уловлювача з механізмом для проходу предметів в одному напрямку і коронкою, з'єднаних з бурильною колоною, який відрізняється тим, що він оснащений клапаном, при цьому верхня частина бурильної колони з'єднана з корпусом клапана, а нижня части на бурильної колони - з штоком і поршнем клапана, а поршень клапана містить сполучені між собою радіальні і осьовий канали, вихід якого обернений до вибою свердловини, причому на внутрішній поверхні корпуса клапана виконано кільцеву проточку, розміщену над радіальними отворами поршня при його знаходженні в крайньому нижньому положенні. 2. Пристрій по п.1, який відрізняється тим, що внутрішня поверхня нижньої частини корпуса клапана має внутрішній багатогранний переріз, а зовнішня поверхня нижньої частини поршня - зовнішній багатогранний переріз.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6338
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20118 A.pdf147.99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.