Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6341
Title: Спосіб обробки свердловини
Authors: Бойко, В. С.
Бойко, Р. В.
Лісовий, Г. А.
Грибовський, Р. В.
Issue Date: 1998
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 20714 А Україна, МПК Е21В 43/25; Е21В 43/27. Спосіб обробки свердловини / Бойко В. С., Бойко Р. В., Лісовий Г. А., Грибовський Р. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 96020708 ; заявлено 23.02.96. ; опубл. 27.02.98, Бюл. № 1. – 8 с. : іл.
Abstract: 1. Спосіб обробки свердловини, що включає спуск насосно-компресорних труб з пакером і перепускним клапаном зворотньої дії, посадку пакера над продуктивним пластом, закачку Інтенсифікуючого агенту по насосно-компресорних трубах у пласт, наступний відбір продуктів обробки із оброблюваної зони І виклик припливу рідини (газу) із пласта подачею освоюючого агенту через перепускний клапан у насосно-компресорні труби, який відрізняється тим, що посадку пакера здійнюють в інтервалі між продуктивним пластом і входами у додаткові стовбури багатовибійної свердловини, а перед закачкою інтенсифікуючого агенту додатково викликають приплив рідини Із пласта подачею освоюючого агенту. 2. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що додатково здійснюють посадку верхнього пакера в інтервалі над входами у додаткові стовбури і нижче перепускного клапана зворотньої дії. 3. Спосіб за п.2, який відрізняється тим, що попередньо нижній кінець насосно-компресорних труб перекривають заглушкою, здійснюють посадку двох пакерів відповідно над і під входом в один із додаткових стовбурів багатовибійної свердловини, а інтенсифікуючий агент закачують через пристрій з перепускними отворами, розміщеними між пакерами, і далі через цей додатковий стовбур у пласт. 4. Спосіб за п.З, який відрізняється тим, що здійснюють посадку одного нижнього пакера під найвище розміщеним входом у додатковий(-і) стовбур(-и). 5. Спосіб за п.З, який відрізняється тим, що здійснюють почергову закачку інтенсифікуючого агенту і освоюючого агенту, забезпечуючи поступлення Інтенсифікуючого агенту в привибійну зону, з витримкою в часі після закачки інтенсифікуючого агенту. 6. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що відбір продуктів обробки із оброблюваної зони здійснюється одночасно Із закачкою інтенсифікуючого агенту через інші стовбури багатовибійної свердловини, що не підлягають обробці. 7. Спосіб за п.6, який відрізняється тим, що відбір продуктів обробки із оброблюваної зони здійснюється шляхом відбору рідини через сусідні свердловини.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6341
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20714 A.pdf311.94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.