Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6342
Title: Комплекс обладнання для здійснення гідроімпульсу в свердловині
Authors: Паневник, О. В.
Issue Date: 1998
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 20819 А Україна, МПК Е21В 31/11З. Комплекс обладнання для здійснення гідроімпульсу в свердловині / Паневник О. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 94107351 ; заявлено 17.10.94. ; опубл. 27.02.98, Бюл. № 1. – 3 с. : іл.
Abstract: Комплекс обладнання для здійснення гІдроімпульсу в свердловині, який містить маніфольд бурового насоса, дросельно-запірний пристрій І колонну головку з клапаном, розміщеним в осьовому каналі корпусу з можливістю обмеженого осьового переміщення і перекриття лінії низького тиску в крайньому нижньому положенні, який відрізняється тим, що він обладнаний струминним апаратом, розміщеним на маніфольді між буровим насосом та дросельно-запірним пристроєм, робоча насадка якого-зв'язана з напірною лінією бурового насоса, вихідна лінія струминного апарату з'єднана з надклапанною, а всмоктувальна ЛІНІЯ - з підклапанною порожниною колонної головки.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6342
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20819 А.pdf130.18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.