Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6343
Title: Механізм плунжерного дозувального електронасоса
Authors: Дутко, С. В.
Воробйов, М. С.
Issue Date: 1998
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 22793 А Україна, МПК F04В 13/00. Механізм плунжерного дозувального електронасоса / Дутко С. В., Воробйов М. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 96062232 ; заявлено 06.06.96. ; опубл. 30.06.98, Бюл. № 3. – 2 с. : іл.
Abstract: Механізм плунжерного дозувального електронасоса, що складається з електродвигуна, механізмів приводу, регулювання та гідроциліндрів, який відрізняється тим, що в ньому додатково встановлений ще один електродвигун, привід виконаний у вигляді гвинтового механізму, гайка якого з'єднана з валом одного, а гвинт - другого електродвигуна таким чином, що гайка І гвинт одночасно обертаються в один І той же бік, а механізмом регулювання є система регулювання відносної кількості обертів валів електродвигунів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6343
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22793 A.pdf95.21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.