Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6344
Title: Пристрій для дослідження матеріалів на газоабразивне спрацювання
Authors: Бурда, М. Й.
Порайко, Ю. І.
Гладкий, С. І.
Issue Date: 1998
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 22887 А Україна, МПК G01N 3/56. Пристрій для дослідження матеріалів на газоабразивне спрацювання / Бурда М. Й., Порайко Ю. І., Гладкий С. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 96104042 ; заявлено 24.10.96. ; опубл. 30.06.98, Бюл. № 3. – 3 с. : іл.
Abstract: Пристрій для дослідження матеріалів на газоабразивне спрацювання, який містить циліндричну камеру з верхньою 1 нижньою кришками, встановлені в її порожнині утримувачі зразків і зразки, бункер для абразиву, ротор з радіальними каналами, привід обертання ротору І протектор, який відрізняється тим, що додатково містить ємкість, заповнену в'язкою рідиною, встановлену на нижній кришці пристрою, а утримувачі зразків закріплені на верхній кришці пристрою таким чином, що нормаль від робочої поверхні зразків спрямована до нижньої кришки пристрою.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6344
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22887 А.pdf136.02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.