Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6346
Title: Пристрій для фрикційно-механічного нанесення покрить
Authors: Гарасимів, Г. В.
Бурда, М. Й.
Порайко, Ю. І.
Климишин, Я. Д.
Issue Date: 1998
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 23690 А Україна, МПК С23С 17/00. Пристрій для фрикційно-механічного нанесення покрить / Гарасимів Г. В., Бурда М. Й., Порайко Ю. І., Климишин Я. Д. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 96114190 ; заявлено 11.11.96. ; опубл. 31.08.98, Бюл. № 4. – 3 с. : іл.
Abstract: Пристрій для фрикційно-механічного нанесення покриття на тіла обертання, котрий містить натираючий вузол і механізм притиску з корпусом з двома важелями, який вІдрізняється тим, що додатково містить натираючий вузол, обидва натираючі вузли розміщені опозитно по лінії центрів відносно оброблюваної деталі, механізм притиску додатково включає регульовану опору і пневмосистему, пневмоциліндр якої закріплений на одному з важелів і взаємодіє з другим важелем через закріплену на ньому регульовану опору, яка з штоком пневмоциліндра утворює шарнірний вузол, причому важелі установлені на осях у корпусі, що містить додаткові отвори.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6346
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23690 A.pdf129.75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.