Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6347
Title: Пристрій для буріння свердловин
Authors: Паневник, О. В.
Яремійчук, Р. С.
Issue Date: 1998
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 25180 А Україна, МПК Е21В 10/18. Пристрій для буріння свердловин / Паневник О. В., Яремійчук Р. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 97031449 ; заявлено 27.03.97. ; опубл. 25.12.98, Бюл. № 6. – 4 с. : іл.
Abstract: Пристрій для буріння свердловин, який містить долото, наддолотний перехідник з осьовими каналами з розміщеним в його порожнині струминним насосом, встановлений в порожнині перехідника патрубок з розміщеною в ньому ударною кулею вібратора та рухоме з'єднання бурильної колони, який відрізняється тим, що обмежувач осьових переміщень ударної кулі виконаний у вигляді розміщеної у сферичній порожнині з можливістю обертання кулі меншого діаметра, причому сферична порожнина сполучається з каналом долота І каналом для підводу потоку, а її відкрита частина обернена до ударної кулі вібратора.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6347
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25180 A.pdf148.4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.