Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6348
Title: Спосіб безконтактного визначення струмів у підземних трубопроводах і пристрій для його реалізації
Authors: Стрілецький, Ю. Й.
Кісіль, І. С.
Issue Date: 2000
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Abstract: 1. Спосіб безконтактного визначення струмів у підземних трубопроводах, що включає вимірювання системою антен напруженості змінного електромагнітного поля, яке виникає внаслідок проходження струму по трубопроводу, який відрізняється тим, що вимірювання здійснюють за допомогою чотирьох приймальних антен, а визначення струму в трубопроводі проводять шляхом розв'язку системи рівнянь. 2. Пристрій для визначення струмів у підземних трубопроводах, що містить систему з 3-ох приймальних антен, жорстко закріплених між собою, який відрізняється тим, що додатково введено четверту приймальну антену, а самі антени розміщені так, що їх нормалі лежать на одній лінії в площині перпендикулярній трубопроводу і приєднані до блоку обробки, який містить два підсилювачі, два фільтри, комутатор аналогових сигналів, віднімаючий пристрій, детектор фази, АЦП, ЕОМ і індикатор.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6348
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28731 A.pdf89.12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.