Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/635
Title: Динамічна похибка лінійного багатоканального вимірювального перетворювача з частотним розділенням каналів при частотній і частотно-імпульсній модуляції сигналів
Authors: Маслов, І. В.
Issue Date: 2002
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Динамічна похибка лінійного багатоканального вимірювального перетворювача з частотним розділенням каналів при частотній і частотно-імпульсній модуляції сигналів / І. В. Маслов // Методи та прилади контролю якості. - 2002. - № 9. - С. 42-43.
Abstract: В результаті аналізу завадостійкості перетворювача ефективних значень з лінеаризацією його характеристики по методу квадратурних перетворень отримані аналітичні рівняння, які дозволяють визначити кількість каналів дискретизації спектру корисного сигналу і ймовірності його подавлення завадою в залежності від перевищення потужностей сигналів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/635
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 2002 - №9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2237p.pdf544.18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.