Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6350
Title: Пристрій для створення акустичних коливань
Issue Date: 2000
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 28804 А Україна, МПК C10K 7/02, E21B 43/00. Пристрій для створення акустичних коливань / заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 97094761 ; заявлено 24.09.1997. ; опубл. 16.10.2000, Бюл. № 5. – 3 с. : іл.
Abstract: 1. Пристрій для створення акустичних коливань, що містить корпус, всередині якого встановлений з можливістю коливань навколо осі і з'єднаний з джерелом стиснутого газу (рідини) модулятор висотою, рівною висоті прохідного отвору, який відрізняється тім, що модулятор виконаний V-подібного профілю і встановлений загостреною частиною в бік виходу газу (рідини) на осі в отворі, виконаному на боковій стінці корпуса, а корпус обладнаний в нижній частині знімним запірним пристроєм. 2. Пристрій по п. 1, який відрізняється тим, що корпус обладнаний декількома (двома і більше) модуляторами, розміщеними рівномірно на боковій стінці корпуса.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6350
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28804 A.pdf195.67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.