Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6352
Title: Спосіб з’єднання сталевої деталі зі стержнем з армованого волокнами пластика
Authors: Кіндрачук, С. М.
Копей, Б. В.
Гуменюк, С. Б.
Issue Date: 2000
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 29783 А Україна, МПК F16B 11/00. Спосіб з’єднання сталевої деталі зі стержнем з армованого волокнами пластика / Кіндрачук С. М., Копей Б. В., Гуменюк С. Б. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 97063096 ; заявлено 25.06.1997. ; опубл. 15.11.2000, Бюл. № 6. – 3 с. : іл.
Abstract: 1. Спосіб з'єднання сталевої деталі зі стержнем з армованого волокнами пластика, згідно з яким стержень вставляють у сталеву деталь, на внутрішній поверхні якої виконують виступи для центрування стержня та кільцеві проточки, і утворений між ними зазор заповнють клеєм, який відрізняється тим, що на дні гнізда сталевої деталі виконують конусну поверхню, до котрої приклеюють кінець стержня, який виконують з ропушеними, просоченими клеєм, волокнами. 2. Спосіб з'єднання по п. 1, який відрізняється тим, що на дні гнізда сталевої деталі виконують отвори з направляючими, в яких розміщують розпушені, просочені клеєм, волокна кінця стержня.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6352
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29783 A.pdf432.57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.